Konferens om samverkan i högre utbildning (7–8 april, Malmö)

Hur kan samverkan bidra till att skapa utveckling och stärka kvaliteten inom utbildning? Vinnova, Malmö högskola, Linköpings universitet och Umeå universitet hälsar välkommen till en konferens där vi gemensamt lyfter utmaningar och utbyter erfarenheter kring denna frågeställning.

» Se dokumentation från konferensen

Konferensen arrangeras som en del av Vinnovas uppdrag att stödja lärosätenas strategiska arbete när det gäller samverkan. Denna gång arrangeras konferensen tillsammans med projektledningen för projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram som är finansierat inom satsningen.

Samtliga projekt inom Vinnovas program Utveckling av kunskapstriangeln bjuds in till erfarenhetsutbyte och diskussion.

» Program och anmälan

Konferensen arrangeras i första hand för projekten och dess styrgrupper men är också öppen för andra som är intresserade av att diskutera dessa frågor.

Förmedla gärna inbjudan till intresserade i din organisation! Konferensen är kostnadsfri.

Välkommen!

Bildcred: News Øresund CC:BY

Workshop: Samarbeten utanför högskolan – en pedagogisk modell

» Uppdatering 9 dec: Läs artikeln Hur hjälper vi studenterna att tillämpa sina kunskaper? som handlar om workshopserien.

Högt söktryck och studenter som klarar sig bra i arbetslivet – utbildningen i Grafisk design är ett av de mest populära programmen vid Malmö högskola. Hur blev det så?

Christel Brost, som är en av hjärnorna bakom kandidatprogrammet i Grafisk design, har skapat en pedagogisk modell där studenterna arbetar nära företag och andra organisationer som har behov av grafiska designers. Detta har lett till att studenterna fått mycket praktisk erfarenhet, ett nätverk och goda kontakter med arbetsgivare. Studenterna har varit ”synliga” i staden och regionen, vilket gjort att programmet i sig varit synligt, vilket resulterat i många sökande.

Christel bjuder nu in till en workshop i tre delar där du som undervisar vid Malmö högskola får möjlighet att utveckla just din kurs eller program i riktning mot samarbete med andra aktörer i samhället.

Välkommen till workshopen Samverkan som pedagogisk modell!

Din kurs i fokus
Varje utbildning har unika ju förutsättningar, och därför kommer vi i denna workshop-serie tillsammans skapa ett upplägg för hur just din kurs kan genomföras i samarbete med andra.

Vi kommer till exempel att:

  1. Formulera de kriterier som avgör vilka man bör jobba med och vilken typ av projekt det ska vara
  2. Beskriva processens olika faser
  3. Diskutera varför resultatet, och dess offentliggörande, är en så viktig del i studentens lärande

Tre fredagar i slutet av hösten
13 november, 20 november och 4 december är de datum som gäller. Tiden är mellan 10–15. Platsen är AKL (Centrum för akademiskt lärarskap) på Orkanen, våning 5.

Först till kvarn!
Du anmäler dig per epost till Christel Brost – christel.brost@mah.se. Antalet platser är begränsat – först till kvarn gäller!

En del av SamSäk
Workshoparna är en del av projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram som undersöker hur samarbete mellan lärosäten och andra aktörer i samhället kan bli en integrerad del av framtidens utbildningsprogram.

» Läs mer om det nära samarbete programmet i Grafisk design har med branschen

Bild: ”Mind the Gap”, 2008, fotograf Christel Brost.

Prorektor diskuterade samverkan med statssekreterare

Vad betyder samverkan mellan lärosäten och andra sektorer i samhället och vilken nytta kan komma ur detta i praktiken? Det var frågeställningen när Malmö högskolas prorektor Cecilia Christersson bjöds in till Sveriges universitets- och högskoleförbund för att diskutera med regeringen, Riksteatern, Försvarsmakten, LKAB, kommunsektorn samt andra rektorer.

christersson-lonn-almedalen
Prorektor Cecilia Christersson deltog i Sveriges universitets- och högskoleförbunds seminarium om samverkan tillsammans med bland andra Anders Lönn (S), statssekreterare i Utbildningsdepartementet. Foto: Evelina Lindén

Värmeböljan hade nått Gotland med besked när prorektor på onsdageftermiddagen skulle möta statssekreterare Anders Lönn (S) och ett antal andra aktörer för att diskutera vilken innebörd och praktisk betydelse samverkan mellan akademi och övriga samhället har.

– Vad är vi till för? Jo, akademin vet hur man gör forskning och utbildning. Om vi börjar i studentperspektivet kan vi konstatera att kvalitet är så mycket mer än bara ämneskunskap: att vi behöver förmedla förmågan att bidra i ett föränderligt samhälle, att kunna kompetensväxla ett antal gånger under sitt arbetsliv, sa Cecilia Christersson.

– Vi behöver också vara noga med att inkludera mångfaldsperspektivet och att låta vår samverkan omfatta även humaniora. I vårt kvalitetsarbete ska vi ständigt följa upp, utvärdera och beforska. Tillsammans med övriga aktörer kan vi ta ett gemensamt ansvar, menade Cecilia Christersson och nämnde också SamSäk, det projekt som Malmö högskola tillsammans med ett antal andra lärosäten driver. Vinnova är finansiär och projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram jobbar för att samarbeten med andra aktörer i samhället ska bli en integrerad del i framtidens utbildningsprogram på ett systematiskt och hållbart vis och därigenom stärka programmens kvalitet och relevans.

Medverkande i seminariet gjorde statssekreterare Anders Lönn (S) från Utbildningsdepartementet, Cecilia Christersson, prorektor Malmö högskola, Margareta Norell Bergendahl, vicerektor KTH, Monica Bellgran, forskningsdirektör LKAB, Mia Jungefors, HR-strateg Försvarsmakten, Jimmy Jansson, kommunalråd Eskilstuna samt Magnus Aspegren, VD, Riksteatern.

Text: Evelina Lindén. Artikeln publicerades ursprungligen på mah.se.

Samverkan inom utbildning är ett gemensamt ansvar

När man diskuterar samverkan mellan akademin och det omgivande samhället är det oftast samverkan inom forskning man pratar om. Samverkan inom utbildning är dock en minst lika viktig fråga om vi ska kunna möta morgondagens kompetensbehov. Hur kan man göra samverkan till en integrerad del av högskolornas utbildningsuppdrag och därigenom höja utbildningskvaliteten?

Denna fråga undersöks i projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram, och det var just denna fråga som diskuterades på seminariet ”Ökad utbildningskvalitet genom samarbete” på konferensen Högskola och samhälle i samverkan (HSS) i Kalmar.


FROGS-FLICKR-RANEKO-CCBY

Save the date!
Den 25 september är samtliga programansvariga på Malmö högskola inbjudna till en diskussion om ”Ökad utbildningskvalitet genom samverkan”.


Samverkanssäkrade utbildningsprogram (SamSäk) har bland annat som mål att skapa riktlinjer för dokumentation och utveckling av samverkansinslag i utbildningsprogram, men också att identifiera vilka typer av samverkan som stärker utbildningens kvalitet och relevans. Många programansvariga har intervjuats och det har visat sig att väldigt många samverkansaktiviteter pågår och är en integrerad del i undervisningen.

”Första gången någon pratar med mig om samverkan”
Att samverkan inom utbildning inte alltid uppmärksammas är tydligt när man pratar med programansvariga: ”Många säger att det är första gången någon pratat med dem om hur de jobbar med samverkan i utbildningen”, säger Anna-Karin Alm, projektkoordinator för SamSäk.

Att samverka inom utbildning kan bland annat handla om så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). En central fråga är hur man planerar VFU:n med den handledande organisationen för att säkerställa att studenten inte bara ”går bredvid” utan att denne aktivt kan bidra till organisationens utveckling. Andra typer av aktiviteter är gästföreläsningar och att göra sitt examensarbete på ett företag eller någon annan organisation.

Möta morgondagens kompetensbehov
På HSS-seminariet inledde Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert på Almega (en arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag), med att berätta varför han anser att utbildningssamverkan är viktigt:

– Vi kan skapa mer relevanta utbildningar som möter dagens och morgondagens kompetensbehov

– Vi kan få bättre matchning mellan studenter och arbetsgivare

– Vi kan bestämma vilka utbildningsprogram som bör finnas och hur stora de ska vara utifrån hur bra de leder till jobb, innovation och företagande

Generellt, enligt Voltaire, värdesätter studenter praktiska inslag och de är kritiska om de praktiska delarna är för få. Genom utbildningssamverkan får studenten större förståelse för hur man kan använda sina kunskaper i praktiken.

Mer samverkan under utbildningen kan få fler internationella studenter att stanna kvar.

Ett problem vi har i Sverige, menar Voltaire, är att många internationella studenter lämnar landet efter avslutad utbildning eftersom de anser att de haft väldigt få kontakter med arbetslivet under studierna. Mer samverkan under utbildningen kan få fler internationella studenter att stanna kvar. Viktigt att påpeka är också att utbildningssamverkan ofta är en språngbräda till forskningssamverkan.

Kvalitet: att vara beredd på förändring
En annan fråga som diskuterades på seminariet var hur man kan definiera utbildningskvalitet. Fredrik Voltaire på Almega menade att målen är jobb, innovation och företagande: ”Vi ska ha studenter som kan bidra till dessa mål – det är utbildningskvalitet.”

Cecilia Christersson, prorektor vid Malmö högskola, menade att det först och främst bör handla om huruvida studenten är beredd på att stiga in i ett snabbt föränderligt arbetsliv: ”Våra studenter kommer troligen att genomgå ett antal kompetensväxlingar under sitt arbetsliv, och detta måste de vara förberedda inför.” Christersson menade också att utbildningskvalitet är beroende av att tillgodose behov, förväntningar och krav från flera håll – både från akademin, näringslivet och andra samhällsaktörer. ”Ska vi jobba med innovation och förändring måste vi jobba tillsammans som en helhet”, sa Christersson.

En person i publiken fångade upp frågan om ”ett antal kompetensväxlingar” och konstaterade att dessa inte kan lösas enbart genom utbildning och samverkan i högskolans regi. Systemet för högre utbildning är separerat från det övriga utbildningssystemet, vilket leder till att ingen har ett helhetsansvar. Detta är en viktig fråga som borde komma upp på dagordningen.

Samverkan: ett gemensamt ansvarstagande
Vad är då samverkan? Cecilia Christersson menade att det handlar om ett gemensamt ansvarstagande: ”Man börjar ofta genom att samlas kring olika frågeställningar, men för att det ska bli kraftfullt bör det finnas ett gemensamt ansvar”. Fredrik Voltaire fortsatte: ”det inte ska vara en beställar-utförar-relation. Olika parter ska våga utmana varandra”.

Christersson frågade sig också vilka parter som är delaktiga i planeringen av utbildningsprogram:

Vilka sitter i styrelser och programråd? Vi borde ha folk från samhällslivet som står i kö!

Anna-Carin Ramsten, som jobbar med strategisk samverkan på Linköpings universitet, menade vidare att frågan om meritering är central:

Många lärare gör ett enormt arbete när de jobbar med samverkan. Detta måste uppmärksammas för att det ska kunna belönas.

Ett av problemen är alltså att utbildningssamverkan är en relativt osynlig verksamhet, och Fredrik Voltaire menade att vi tillsammans måste bilda opinion för att utbildningssamverkan ska synliggöras i den kommande forskningspropositionen.

Läs mer:

» Om de utmaningar SamSäk jobbar med, inklusive frågan om meritering för utbildningssamverkan

» Om HSS och se de inspelade presentationerna

» Utbildningssamverkan: För jobb, innovation och företagande (2013), rapport från Almega

Save the date — 25 september

» Ökad utbildningskvalitet genom samverkan «

Välkommen till en diskussion om hur vi utvecklar våra utbildningar och stärker kvaliteten genom samverkan. Programmet innehåller omvärldsanalys, inspiration och erfarenhetsutbyte. Samtliga programansvariga vid Malmö högskola bjuds in.

Datum: fredag 25 september kl. 12–16

Anmäl dig här!


Program

12–12.45 Lunch, restaurangen i Niagara

13–13.15 Cecilia Christersson hälsar välkommen, Orkanen D222

13.15–14 Utvärdering av samverkan i högre utbildning

14–14.15 Fikapaus

14.15–15 Fyra programansvariga delar med sig av erfarenheter av samverkan inom utbildning

15–15.45 Gemensam diskussion och erfarenhetsutbyte

15.45–16 Nästa steg

Dagen avslutas med After Work på Malmö Live

 


Kontakta Jeanette Persson om du har frågor.

Dagen arrangeras som en del av projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram (SamSäk).

Varmt välkommen!

Bildcred: Flickranvändare raneko, CC:BY.

Ökad utbildningskvalitet genom samarbete – samtal på HSS

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning.

Den 29 maj deltar Samverkanssäkrade utbildningsprogram (SamSäk) på konferensen Högskola och samhälle i samverkan (HSS). Där möts akademi, näringsliv och beslutsfattare för att diskutera samverkans roll för vår framtida välfärd.

Representanter från SamSäk kommer att leda ett samtal som handlar om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning. Detta sker tillsammans med KLOSS-projektet som kartlägger framgångsrika former, metoder och verktyg för strategisk samverkan.

Båda projekten är Vinnova-finansierade satsningar för att stödja lärosätenas strategiska arbete med samverkan.

Samtalsledare: Andreas Jacobsson, prodekan, Malmö högskola.

Medverkande: Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert, Almega. Agneta Marell, vicerektor för samverkan och innovation, Umeå universitet. Cecilia Christersson, prorektor, Malmö högskola. Peter Värbrand, vicerektor för samverkan, Linköpings universitet.

Läs mer om SamSäk.