Konferens om samverkan i högre utbildning (7–8 april, Malmö)

Hur kan samverkan bidra till att skapa utveckling och stärka kvaliteten inom utbildning? Vinnova, Malmö högskola, Linköpings universitet och Umeå universitet hälsar välkommen till en konferens där vi gemensamt lyfter utmaningar och utbyter erfarenheter kring denna frågeställning.

» Se dokumentation från konferensen

Konferensen arrangeras som en del av Vinnovas uppdrag att stödja lärosätenas strategiska arbete när det gäller samverkan. Denna gång arrangeras konferensen tillsammans med projektledningen för projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram som är finansierat inom satsningen.

Samtliga projekt inom Vinnovas program Utveckling av kunskapstriangeln bjuds in till erfarenhetsutbyte och diskussion.

» Program och anmälan

Konferensen arrangeras i första hand för projekten och dess styrgrupper men är också öppen för andra som är intresserade av att diskutera dessa frågor.

Förmedla gärna inbjudan till intresserade i din organisation! Konferensen är kostnadsfri.

Välkommen!

Bildcred: News Øresund CC:BY